ze ¶piewnikamiczar ognia i struny gitary..."¶piewajmy wszyscy
w ten radosny czas..."
Wieczorem ogień i muzyka skupiaj±
wszystkich w kręgu przyjaciół.

Copyrights (C) GEODA 2005 B.Krygicz