Strzelanie z łuku - to jedna
z naszych - zwykłych atrakcji.

Copyrights (C) GEODA 2005 B.Krygicz